За социалистический Север за 1945 г.

За социалистический Север за 1945 г.

Дата: 1945